Osemsmerovka #13197 - Čo je to ? Domov dôchodcov ? ? ?

Čo je to ? Domov dôchodcov ? ? ? ...(tajnička)

PDODÁVATEĽ
OMSTŇTABDE
TOKČETSEMA
ÍPZKSASŽOI
HPAKEÔLNKM
KRCNJKAOŽÓ
OIDEVIŠSÔT
ŽLUZPIAŤLA
OBJAAOCSLN
RAEROTKAFA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk