Osemsmerovka #13197 - Čo je to ? Domov dôchodcov ? ? ?

Čo je to ? Domov dôchodcov ? ? ? ...(tajnička)

PŽALOBKYŇA
OAZÉRFTMSK
THKADEŠETL
LOÍTXZIASÁ
OLKTSÔLLKR
VÚIÚŽITOKE
ELKÍNROMÁN
CEMUSUVGAE
ČMELIAKJEG
ADÔVERASLE
http://osemsmerovky.relaxweb.sk