Osemsmerovka #13196 - Čo je to ? Je to čierne a klope to na ...

Čo je to ? Je to čierne a klope to na dvere ? ? ? . . ...(tajnička)

ANAREVOPAV
ĽPHHTŠARÝS
MACAOUŽHOI
ETRDRDOVÁN
ŽIMITDIBUZ
DZÚČACNNOI
SÓŤKŽĹTOKB
INHALÁTORY
ŽELEZNIČKA
CESTOVATEĽ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk