Osemsmerovka #13193 - Nikdy sa nehádaj s blbcom,

Nikdy sa nehádaj s blbcom, ...(tajnička)

LEMNČAOBÁJKA
TÝUMIKNVKLDL
ŠGŠEDASKERNE
TAKLERTSERPT
ÚLEEDTBSATČU
DETŠNSAOIDAŠ
IJIFANTÓMOZK
UEEOIAJĹEBGA
MURTŠNOMPHAE
OTEÚKONÍČEKR
AVÁRPSOMASCO
KRAILOKOSVEŇ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk