Osemsmerovka #13146 - Dlho sme sa tej anekdote pána šéfa smiali, ...

Dlho sme sa tej anekdote pána šéfa smiali, než . . . ...(tajnička)

ŤSAPEIRPĽSME
PEIRTEVZEBOC
HOEOPKAIŠYMI
LIIDPREDAJŇA
POŽIARNIKŽVE
IZONÁPADČKZD
EMLAOPOEIENA
SEDADLODČIIF
RNOVYHLIADKA
AKPCOVNNMIÝR
ÚAKTELBATVKI
TOTOŽNOSŤOLŽ
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk