Osemsmerovka #13053 - Mamička, môžem vylízať misu?

Mamička, môžem vylízať misu? ...(tajnička)

ANÚPRAHN
KDŽOGING
ÁOVINNÍK
ZATAGERI
EADASÁZE
ŇSPLLÁCH
NAZÍRPER
STÁNOKÚI
! !
http://osemsmerovky.relaxweb.sk