Osemsmerovka #13045 - Myslenie sa poberá rôznymi cestami. . . .

Myslenie sa poberá rôznymi cestami. . . . ...(tajnička)

OAJNABRIEŽDENIE
ZKOAICÁTEGEVPIE
DČRKCTOKVADRANT
OIBRÁÝZMSPÍNAČN
BVZZLÁĽČASOPISA
AAÝMUIRÓTAROBAL
ULVJKKPRIEPASŤO
ĎHEOIMOBČANKSAV
PMRITJATSIETACŇ
KOKOSRTŠNTLÁAEO
HRNIECÁAŽONVMPK
OMÚŠGLLÔNYAASON
PEÍMUBLARĽKLŠKR
NREGURRTÚVYHHÝZ
PBABBHSRDCEBERŽ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk