Osemsmerovka #13027 - Nikdy nepovedzte dieťaťu,že niečo je ...

Nikdy nepovedzte dieťaťu,že niečo je beznádejné... ...(tajnička)

ĎŠŤAVARPODOŠTEP
AMAKČÁPKÔKOLUTÚ
SDŽBÁNIKCČAKANŽ
NKEÁDZCEMASKNCG
OTOBIARJLVJKOEU
CDERRESUEEOAMDĽ
ĽRŽMTÁÁÝKFLIZOK
AEMOPOMOVÁOČORA
HSKTGOHČÁAVRKOL
ČASOPISORPRUTMÁ
SLUŽOBNÍČKABUOR
LCARTAMGVTNMODT
IERNÁLOŽRITŤÄKN
NANŽUMLARKOVSŤE
AJAVISKOLDIDOHC
http://osemsmerovky.relaxweb.sk