Osemsmerovka #1302 - Múdre je milovať anjelov,

Múdre je milovať anjelov, ...(tajnička)

AEINANTSEMAZAKEIR
PORADCAICNELECXEM
AHULSBOROVICALEER
CADEPTRAKTORACCOI
IAKČYTJKKSÁBYHŤVA
ČUARCHAADNIZAUAID
LTZEEXTRÉMENNLBJI
VOBZTSÔFADITEIOOT
AŠÔEŠTLIBKRCSGKNE
TKČŇEIVOLSOKSÁLHĽ
ROINVKÔLŇAUESNNŠN
OLKEPKONÁPSTČERTÚ
KARIKATÚRAKREJARF
SGTALEBAKŽÁKERPAJ
EÚACELULITÍDAMÁJA
INÁPICRAMÚVODNÍKT
MAGNETOFÓNKOŠÚŽOK
https://osemsmerovky.relaxweb.sk