Osemsmerovka #13013 - Žobranie je

Žobranie je ...(tajnička)

LNAJJNÁDEJED
NOPOKLADNICA
ŇOTCELOFÁNDU
ÁMCOKTAČVEID
GIJDKMURIVOO
OKOTYBÁNHEŠZ
ZRRÍHCARPSSO
DOTPÔSOTBMRR
UFSEKVALEÍIK
BIÁFČÁHCURBY
ILNKBALÍČEKŇ
ÁMCIEMARHUĽA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk