Osemsmerovka #1299 - Pre svet si iba niekto, ale pre niekoho

Pre svet si iba niekto, ale pre niekoho ...(tajnička)

KOŽKAKVILTEVSYVLS
BSNIZKYZAJAČIKMOP
UČMODELKARAVÁNADO
MCIOVOMVEJÁRŇEZER
EHŽRSÁOIMNÍCHYŽNÁ
RORYAKČÍNVOJOBNIK
ARNÓDVPIAARÚZNECL
NEPODAROKKKDTODAO
GOPDRENÁŽČINAVLAB
BGMÉLBORPIESEHAUÁ
KRTEPLOMERAROČDRS
RAVAKRÁKETERPZÚOA
ČFCNEROBÚSTZOALĽO
MINCOVŇAÝESGÝVDVK
AAPULAHCMSÁETVKLJ
ACIPOVODEŇUHLÍKAO
POPLACHKÍNVONÁNAB
https://osemsmerovky.relaxweb.sk