Osemsmerovka #12951 - Zlatá muška je pre materialistu šťastím, ...

Zlatá muška je pre materialistu šťastím, len vtedy, keď ju ...(tajnička)

DZOVKÁŽVOJNA
TELEPATIAVEŇ
CMKDHYTDDIIV
AEURŤPAAANDO
KGFOOLDAHIŽŤ
ČUOVAMKKÁCKS
ÚĽRBENOŠZAÁI
LAOSEBKÁUNHO
ZRTLEZOLBAIP
OOÁÁPESHORVŇ
RPČURÁNYRBDA
SLINAVŽVIOZŤ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk