Osemsmerovka #12932 - fontána, čes,i maďari, pylón, park, vojna, ...

fontána, čes,i maďari, pylón, park, vojna, pamätník, rómovia, židia, holokaust, voda, tehelná ulica, vyvalené dvere, igor faško ...(tajnička)

KPLAČZÚC
AKĽUBATA
IOSLAVAK
BRUSNICA
AKAIŽNIČ
ŽHCYDÁNK
FONTÁČNA
ASKLÁDKA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk