Osemsmerovka #12870 - Najlepší spôsob, ako si zapamatovat ...

Najlepší spôsob, ako si zapamatovat narodeniny svojej ženy, je ...(tajnička)

ROAKSŽODOCZV
OBLOKOIEBHNR
ALANRLGSRLGÁ
CANÍIÁAUÁAUS
IKIKNNDSZPĽK
NTGEKKAZOČÔA
MAEČAJNÍKEČH
OILIKÉRŽAKKA
KMIMOZEMŠŤAN
AATPOPOLBUDE
LPEKÁRCEDOHC
NÚŤPYKČINŽON
http://osemsmerovky.relaxweb.sk