Osemsmerovka #12824 - Hľbokomyselný povzdych :

Hľbokomyselný povzdych : ...(tajnička)

SÚSOŠIEMTOHT
AKČIVALÁNICK
KOEČNJÍTŤTAE
ÍČSIEÓSOŠILF
NIVTKZTHELPA
ČAEAÁLOAIEÝN
ORDLBOKVRTVF
LPOPLSRCTADÁ
OEMEIYELHSMR
PIINKNTÁOJEA
SVELTUREKORD
ĎTOOCDHMUŠĽA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk