Osemsmerovka #12730 - Hádanka

Hádanka ...(tajnička)

ATSUPAKHÁO
AEBHPPKDDA
ĽPPRTREPXE
ULIAINATOK
TORNÁDOČŠS
AMÁAKOLÍKO
KETYČKAIAA
ŠRPOSTRACH
OCHUTNÁVKA
VENČEKÍJAČ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk