Osemsmerovka #12703 - Albert Einstein: Nechci byť človekom,ktorý ...

Albert Einstein: Nechci byť človekom,ktorý je úspešný, ...(tajnička)

KAAKLUPMAŠTAĽNF
OLDÍRKABAZÁRFAO
MUSUKŇATSILÓSČT
ÉMLEBBIOLÓGIABO
DRAUOSADENSTVOB
IORLAKČRTSÁZĎČU
AFAHAVDODRÔTIKN
ĎŽIKLOEIADLŽNÍK
EKČMČVZNMVSEKEA
VÍOIRÍÉEROMMČKT
DČSLOONSOJOURRÝ
ELOEZLTLFNPŠAŠN
MAMNIVAUOÍEĽČOŤ
SVÁKATORAKČAVUŽ
JÚRADNÍKBÍŠÉFKA
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk