Osemsmerovka #12573 - Kamoš mi včera daroval fľašu dobrej ...

Kamoš mi včera daroval fľašu dobrej slivovice. Bál som sa, že ju cestou rozbijem, tak som ju radšej hneď vypil. A dobre som urobil. ...(tajnička)

KÍNBURBOSJPPĽETIJAMA
DOPINGDHAZARDOHTOVIŽ
EMPOŠTÁRÁGNAHRIECHEB
ZBABRAČKASETNOKYRLNL
IAKSMEUŠNÁKRESLSČŇKÁ
NRCAKRTOVERČZIAOIRAZ
FEBIIAAPSLOVNÍKÔPORN
ETUÉNNÍMOKODAMZÍUPOO
KSRMZŽUEONEBKVDZLDMV
CIIUALITERIÔSÝÁCEOOS
INČTLKINŽÁRTSPHDKAKT
AIKÁCEIYKKKÚIRCIOŇSV
BMÍCNETTANČSÁAYSNDIO
UBNIJALAIAÓRLVVPOENT
LADAAOPESROŽAAOLMRAV
DLOTBSHTBBKAILDESTBÁ
OÓHUMENCDROJAMMJKSÚR
ZNCMOÍROÚÁITHCENZÚRA
ÉIBAKČIŽURDTTPODPISČ
RKOMPASŠKÔLKAKDALKOP
http://osemsmerovky.relaxweb.sk