Osemsmerovka #12564 - Potichu prichodí, s hukotom odchodí. Čo je to?

Potichu prichodí, s hukotom odchodí. Čo je to? ...(tajnička)

KRTKOGIDNI
SEÁNÓRABKN
ŤNKOBRAÚRŠ
SJORDZPÁRT
OAVÝSADBAI
NTDNLNÍZKT
BNAIAILRBÚ
OOSŽEREAÁC
SKGEPARDBI
OOZDÔBKAHA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk