Osemsmerovka #12514 - Veľa ľudí by sa vydesilo keby v zrkadle ...

Veľa ľudí by sa vydesilo keby v zrkadle namiesto svojej tváre zbadalo ...(tajnička)

FONTÁNKASV
UZVITRÍNKA
NEAOVJAUCK
KLHZKÝŽVNL
ČEZADOVIÝA
NŽÁRVRŽOAV
OKHKTNHKJR
SBARIKÁDAT
ŤEDCEBERŽÁ
TSARTNOKRK
http://osemsmerovky.relaxweb.sk