Osemsmerovka #12511 - Vôbec nieje dôležité akou rýchlosťou sa ...

Vôbec nieje dôležité akou rýchlosťou sa pohybuješ vpred, vždy budeš ďalej ako tí čo ...(tajnička)

SDOHCSEDKAIROMI
AROFUKNADÁMALAČ
ALRNKRZTÁGELEDA
FEÁÉÍAKČÍNĽORDS
AJLRNTBOJISKOŠP
TAPEVKŠKŠKUAPRO
AKMTOAPRIÁKIEOL
MDEHARIVKČRNLBU
OAXRKCÓOÔÁÁHNOM
RKEAAHNPLJAHDBA
GÁBBKÍAAOCEVZAJ
ÁRÁLČVČMELIAKVI
NBAEKZÉMBRECHOT
AOKÁROSOBUCHTAE
JŽĽEMUCHARITAÚĽ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk