Osemsmerovka #12501 - Oznamujem priateľom a známym , že sa s ...

Oznamujem priateľom a známym , že sa s radosťou žením. Konečne som našiel tú pravú - ...(tajnička)

NYIMFATAMORGÁNA
TŔNIEZDETONÁCIA
FODEIDERTSORPMA
AČIPKACINBEVATS
PKÁNDSKSAŠLEJKJ
LSNPREDNÁŠKAÚAU
ÁAUIALÉSPNZŠSIA
TIDDČRAIVYALPNN
NGSAIŠEBKČENLCT
OÁUSSČĽDKOCKAEI
LMDĽKOKAAAŽOVLL
DÔCHODCAPKVEEPO
EAAGUMKARKCNIRP
JAKŽÁKERPOAICRA
HĽUZAKÉTOPYHAMB
http://osemsmerovky.relaxweb.sk