Osemsmerovka #12499 - Kôň je nebezpečný zozadu, baran z predku a

Kôň je nebezpečný zozadu, baran z predku a ...(tajnička)

BOLAKTEBAFLANAK
BAKTÁDIDNAKDECA
ALZČCDIOÁCCÁVŠT
SHMÉEVEZNIHSPCA
ERREITTĽANRIRES
TKAAKOSUBJELORT
AŠKKPBZEMANATER
KVODEKANMĽÝPOMO
IADRPLÁKŠOCCKÓF
LGRÁÁABČNKHTONA
EOAHVDLOSEAALIČ
DRPARAZITLLNHAR
RÚZAPČRAČSUEDTU
ÚKRYTKPIJKPCČÁK
RPODPAĽAČZAAHNL
http://osemsmerovky.relaxweb.sk