Osemsmerovka #12490 - Keď som bol malý, bál som sa tmy. Teraz keď ...

Keď som bol malý, bál som sa tmy. Teraz keď vidím účet za elektriku, ...(tajnička)

TBOJÍBMKSA
EŽSRBRIÍUŇ
ROCOYONŽKŠ
ÉLHZTSZOŇE
NÁÔNÉKENAR
ČNDEIYRSHE
ASZSDŇÁOVČ
NÁKOVATLÉT
ETADZAJDOP
LAČÁBROKUC
http://osemsmerovky.relaxweb.sk