Osemsmerovka #12483 - Ako by ste zachránili päť topiacich sa ...

Ako by ste zachránili päť topiacich sa právnikov ? ...(tajnička)

KOMBAJNEINESOKA
VIOLONČELOKTVÍE
AICKEFNIZEDRZNI
AICÁTILIBAHERVŽ
AKNARHCÁZTALUOE
SLRANILYBDHNŠCR
KEÁŽOANVRVCIEAB
IBMIEHLÝYOOCNRO
NELAVÁIBBRDAIPP
TTIČFVEUÁEZAEUN
ÁAFKBOVŠRCBKTLÁ
ROVAJNRNÁPRSTOK
VTNEÍVJIEČÝITPL
OÁVKPOONMVRMISA
NADFARMACEUTKUD
https://osemsmerovky.relaxweb.sk