Osemsmerovka #1242 - Proces, pri ktorom sa privádzajú a ...

Proces, pri ktorom sa privádzajú a odvádzajú dýchacie plyny sa nazýva? ...(tajnička)

DÝŇÁGOZDUBL
TNEMIREPXEA
NÁLPORDYHZM
CHCHRÚSTEŠP
KEČÍNOKRIAÁ
DALHCNBŠIEŠ
DAĽHÝVKLTÝV
PRAČKABARAN
https://osemsmerovky.relaxweb.sk