Osemsmerovka #12402 - Čo urobíš keď nachytáš cudzieho chlapa v ...

Čo urobíš keď nachytáš cudzieho chlapa v spálni so svojou manželkou ? ...(tajnička)

ZMHLÁSKOSLOVIEP
LACILHURTVÝTLKO
ÁTDOJEMKRAPŠAGH
FTIMMEOHRYZOKVO
ASUVLÁDCAIPSČÝV
REPREZENTÁCIAVO
MRAAZČÁLAOAMHAR
AODMÍRKMGNIFÍRB
KTZEBESÁOGIMTAA
COBOMVFKRKIESKE
AMMLĽOIÉUBBBTŽM
FPAÍKONTESAUĹÁA
HYDINAGTLIRBPVS
RETSGNAGÁKLOECÍ
AKNOLCÁZSŽANCUV
http://osemsmerovky.relaxweb.sk