Osemsmerovka #12347 - Najrýchlejší víchor bol nameraný v roku ...

Najrýchlejší víchor bol nameraný v roku 1999 pri tornáde v _______________________. Fúkal rýchlosťou 513 km/h. V porovnaní s víchorom vanúcim rýchlosťou 1448 km/h na Neptune je to však slabý vetrík. ...(tajnička)

SACPTABAKJAMLAP
UKIAIHCRAREIHŽO
MĽRNGOLZKYTICAH
EEKSEADKARFICBR
CTUTRAKROTKERKA
HISVSHLVÁPNOAAD
AJAOŽOCEŽEBHPMA
NANLELOOJRANJEL
IMTSPÚSOMCRÓGRC
KŠKEÚERTČEAZUAP
ATAHLBČÁÍNNIĽMV
BOČOZUDAMTČTÔAÝ
ÍPKOLARŽŤOEAČNK
NEAERGOMBÍKPKZA
AĽABÚRTZÁLOHAOZ
http://osemsmerovky.relaxweb.sk