Osemsmerovka #12237 - Výrok Alberta Einsteina

Výrok Alberta Einsteina ...(tajnička)

OEINEČDEVSYV
PSOBNOMETLAS
ROFUKTGISANE
ISÚKNOFORMŤO
EOKSIČIVCUSJ
KÚPSEKNÝMUOI
OATALPÁZŠRNE
PKÍNTAŠKČAČM
AKNÁIRATEGEV
IALEPPRÁCOVU
AVLAOSTNÝMVÝ
KONRAŇAJKYOM
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk