Osemsmerovka #120 - Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Milovať

Fiodor Michajlovič Dostojevskij: Milovať ...(tajnička)

MNEJAKPÁCHATEĽA
IÉHOČVCLOVEVEKK
EAZMLIEKÁREŇNKV
SAPNÚEDŠAŠMEMOÁ
TPPONRZSTOHCUBR
NORŽTAAKPKÁVZOT
OVAIČRJDNOYIORO
SANNEEUPNITŇRÁH
ŤĽOADVLBIÍŽRAZC
AASIEŤOEIJČNEHU
HČTOTAPDNEAKIBM
CSIVRESKAKKVACA
REKORDÉROHAOIVA
MIATSITUŠARAPCD
ROTKURTŠNIÍBOHA
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk