Osemsmerovka #11841 - Hádajte!!! napíšte odpoved.

Hádajte!!! napíšte odpoved. ...(tajnička)

DONÁŠKANAA
ŠBEAAKPRRÁ
AÁAKYTOMDS
TBCŠNJVÚNE
RIIUSEIZAL
AKTRKDEEMO
MABÉÍÁDUAV
EERCLLKMLN
NSHDOEAKAO
TOCRŽŇAVSA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk