Osemsmerovka #118 - Richard Wagner: Mať priateľov,

Richard Wagner: Mať priateľov, ...(tajnička)

NŇEMAKILBUPERTO
KÉAICÁRTŠNOMEDS
ÍOZPOBOAĽDEBVZT
NNBELOŠKAÁCÁŠAR
JADUDRÍOKEŠRUOO
AKČARHPTNVÄOTČV
ČTAŠMCAAÓRŇKIVR
KORKŠANLGEEKPČE
OGOÁJTÁPILMPOOĎ
ZNZŠSEVOLEEKKRK
ÄIUEZNKPEZRELIO
VRMFÁŠAOHVIBAZV
ÁATNILFYŽDŤPDOK
ZMYSELRIIDATŇTA
EHROMOZVODĽOAOM
. .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk