Osemsmerovka #117 - Voltaire: Tajomstvo úspechu

Voltaire: Tajomstvo úspechu ...(tajnička)

PHOSPODÁRSTVOMK
OJBAGRISTAEAMAĽ
ZDKLŇERÁHAĽCONÚ
DELOSTREĽBAIVAČ
RZASRNKAČBKNTŽE
AIDVHUDBAAČCSÉN
VNAEKŤOTTCÍONRK
OFČTMIOČNENMEKA
MEKLAŽČÓONČEŠAN
RKAEIRKAÁÓENUKR
ACCNČIHSJTRPLTE
VIAIXNTOAAUÍSÁV
ČANEEUOPŇRZLÍLC
EELVPVAVIAIKRPE
KRÁSKAASZMTAPSE
, .
https://osemsmerovky.relaxweb.sk