Osemsmerovka #11656 - Tento princíp vykurovania spočíva v ...

Tento princíp vykurovania spočíva v rozdiele tlakov, ktorý spôsobuje rôzna hustota vody v rozvodnom a návratnom potrubí. ...(tajnička)

AŤSONNECOHARDTE
KPAĽŠERPROGRAMP
ŠAKINORTKELEKRB
YGXAKBELPRLONAR
MÁIVĎODUNBÁSÓMU
CČFGÚÁTSTAAJLON
IVPRÍSLOVIEAARE
NHSAOPRMDŽÍNSYT
TAIPNTRAKČÔTAŠK
ONKEOIKOĽAJNICA
RBÁFDZLOBHAJOBA
ÍAČRAKREDITÁCIA
NEEUNÝMOSMOKING
BERIEČKAHYAŇTAŠ
OMVTTEHLIČKAODY
https://osemsmerovky.relaxweb.sk