Osemsmerovka #11475 - Keď sa budem smiať, bude sa smiať celý svet ...

Keď sa budem smiať, bude sa smiať celý svet. Keď budem plakať, budem ...(tajnička)

NSÚPERVÝSLUCHRJ
ÁTOKTAČVEIDAPOD
HAKČAKEIRTSPBBL
RRFARNOSŤXTÁRUS
AOOBÝVANIENILZP
DŽSBAKKRÁTEREOE
NIIAKÔTSBŽMNPKC
ÍTPKLANPDOEOIGI
ČNDŇAREEŠŤLTDNB
KOARIŇNVSUEELIR
ASNEÁIOÁŠÁNSODÁ
TŤČMEMBKČAJKAUT
FKDOPRAVAAMLAPO
ANIFOTOATELIÉRR
NAHULSBOOMASÉRD
http://osemsmerovky.relaxweb.sk