Osemsmerovka #11397 - Viete čo dokáže iba Chuck Norris ??

Viete čo dokáže iba Chuck Norris ?? ...(tajnička)

KOMBAJNČALAMÁDAVAJOČ
OEUYHAUNIVERZITABEKI
TIŠŠTÍTOKŠÚCERVMVVTN
ANĽŠRAŤVAKČALOZIAÁÄŽ
IEAIFAMIÍČTOVUANTZBI
SBRŇACINDAĽHOPVISNÁA
ERDEBSLYFSRKDKRSEABK
DANÁGELEATVSOOETRMFŠ
DFDSZSČJNIÚTVCZEPIEU
EAÔÚTTOEPCVAÁŠERGENR
DZKAPRÉMIAJJHHRÚSNRH
ITAŠDIUTILETASRACKEÁ
NYZZÚČKKOŽPŇTKEIIOMN
ÔBANÍKOOIBHRASČRENOV
ČUÁRÍASBDAVHEKEÔICKO
KROBOTAÚJAHÄUDVFPÁHĽ
ATMLABÁZLNINZMSÁIALÁ
OOMBAICKNUPRETNIDNVR
GVYSÁVAČPOTVORAOEOAK
ICYEITUNKINERPKLIŇDM
http://osemsmerovky.relaxweb.sk