Osemsmerovka #11269 - Hlavný zákon je

Hlavný zákon je ...(tajnička)

ZOLDÁRŽV
ĽSIPÁNÚÁ
AŠSTOÍAK
VŤAŽVENU
AUÍASFÍR
RKEČNOVZ
BALETKAO
KILÁRKLR
http://osemsmerovky.relaxweb.sk