Osemsmerovka #11220 - Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje...

Ak sa do Jozefa s vetrom sneh vyduje... ...(tajnička)

CENELIMPČITATEĽ
EBRELLESTSEBKSR
TENHOSTINECLÚPA
ÁDDKVEZAKIBÁBOF
RÁOĽKCATERJZOLI
ARRNVCTOEEANRON
MKUIIEYĎKMCIEKÉ
AAČNIŽKPAÍPVCŠR
KKEAPOARJRCOHKI
AKNOVRČAAPHSLRA
OVKKEOÍSKVĽŤÁUT
UÝAIPZĽAÁRIODPI
VRDANOPOROKČOIC
UJMUŠKÁTPAVÚKNÚ
SEDADLOERÁTOMAS
https://osemsmerovky.relaxweb.sk