Osemsmerovka #11219 - Keď na Gregora padá sneh, veľmi pomaly ...

Keď na Gregora padá sneh, veľmi pomaly prichádza jaro ... ...(tajnička)

AAÚVODZOVKYBUOB
KCEDOHCSAVĽDEBR
DIEYNIVONLENIČE
USPOMIENKATTŠAZ
BTMLÁKAEÚTAEVNA
ÁEKDMCKIŠNVÝVAR
ZRAIIOILGTOTHOA
ENKNVMSHENRSNRP
NALAIÁOPEIOHERE
OOARVDLDEAZPOBČ
CBIAAÁYSEMOSŠAI
EÁFBKÝKHCLPÍHRA
LBVYČAÍCEEKČHLT
AKITÚRPMCŠŤAVAK
PARIMCIHDRAČICA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk