Osemsmerovka #10671 - Dvaja oteckovia sedia v čakárni pôrodnice ...

Dvaja oteckovia sedia v čakárni pôrodnice. "To je smola" hovorí jeden z nich. " práve cez dovolenku." ...(tajnička)

AAAACPOHOVORKYŇAAČRUK
ĽETILEVÍTOMÁIKÍNDOHCM
UIÉCPČNRSVETLOSČTAERI
KNMNRIKIOMÁNHNŽENMNÉN
AEOEOVOCLETECÁIUZPZLC
BNKLFOCHYKUMÝVAČKAÝGA
ŤÚPEEVÚTANFORSRBVLMNO
SLVCSTRÁŽNIKEDAZAHÍOŤ
OAJXOCÚREAGDMTÝYSCFŽT
VČBERÍRANBUÁOVVMKANÁL
OHEAKNKLIERĽRHCARHRRZ
TÚZKADAOSKARTOVANIEAR
OSVSNAGBTANDSVÓÝPIAGA
HEEEDROAABTKÍNOKKNČID
ONTRAHALUŠKYEMJSORGKC
PIRFKÁSILUETASADENICA
CCIEČZSTRMHROBÁROLÁKR
EAELENUTIÉÁOGHOPYVOPT
AKLAVRTSOLTVREŠÍTPEKS
NMEDOVINAKVADAIŽOPDRO
AKVIRAIŽUHÍJBKÍNLEZÚK
" ? . "
http://osemsmerovky.relaxweb.sk