Osemsmerovka #10648 - Čo sa skláda zo stavcov?

Čo sa skláda zo stavcov? ...(tajnička)

CMUIZÁNMYG
HRAKNEMZPF
ÚSTREDŇAAA
RENJATNOKR
PBYLZIRGFM
URAPKÁČBEA
KOČALTÝVKT
ÝNKÍNVOJOB
VZACREHÝVI
ZÁRMUTOKCA
http://osemsmerovky.relaxweb.sk