Osemsmerovka #10548 - V reštaurácii sa nahne vrchný k hosťovi a ...

V reštaurácii sa nahne vrchný k hosťovi a šepne: Verte tomu pane, že u nás sa budete cítiť ako doma. Vari tu tak dobre varíte? ...(tajnička)

CVYCHOVÁVATEĽKATODNPB
ENRZABÍJAČKAPAIRGOELU
NÓOLAKIRZNAPMIŠAFŽMÁZ
AGZNALOOLHLIENLNÓIPŠO
TAUEEBMTCEZÚRAÁÓKVCŤK
OHMJRMKKVHVMXMNRGOERČ
KABATREAFAÉIČSOATTSED
SMBSLÁIRETAMCFVKBILME
OEOKRSÁTBDÁZIAOAAEION
RABYPZOŠURNLÁASMNLENT
TAUNARECAÁMNKKTKKIPYI
SKĽISNENHMLEÁŽAPABOLS
AČAATSIKNATZŠÁVZROČPT
NIŇROCNDLSTNEKBCNMKRA
IMEBAVDTYAÚAFUAEOÍAOP
NRRIKAUADHDKREZNKÚČTU
EOÁTUTLJORTSÍRPEICKKL
MFRÚŤSOVOTOHOPČPFEÔAA
OAONŠÚPOTRAVINAOARREH
LCHOREOGRAFIAŠNTREKRC
ZÍČKKIDŽÁDIZAJNUGHAKU
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk