Osemsmerovka #10450 - Kedy bude na Slovensku dobre? Keď policajt ...

Kedy bude na Slovensku dobre? Keď policajt ovládajúci cudzí jazyk, ochotne pomôže prácou unavenému rómskemu spoluobčanovi nastúpiť ...(tajnička)

YPRÍŠERAHÚKAČKADASODO
KVÔACITSAČBRIEZKAKŠÝV
AAORNOLOVRANTŠZŇFRČKA
RKAÍOIVAEŠŽÓÁKRÍŽECTA
TŠŠVLDDNLÁČLYŽOVAČKAR
EOMAJSTERAKAKBBKISPJT
MSHLĽRJTDAUSJATDCKAFS
PPOKAFSSINTERNETÁELÚE
EORPMECNTJMLADÍKNNČNS
RNAOREAUOOARABŤKOEEVK
AZVKDMLBCVUMASKOTRKVA
MOTUŽILECGULOGLÁERAÚK
ERĽTCEPAICZNZAKÔDPTSČ
NAKAČOKFHACÁZRKKKOOPI
TKŇEKVSAMOSPRÁVAČIBRN
OVNYÁÚÚŠMKIALŽHNKRŽEV
RIOLKEPZOSADZAÍRZISPO
ELHNCOEMZÁPADKVÚAAIRL
SSOAZBRAŇAGOZUBČMDCAD
ATEŽNAMTHÚTULOKEÍOKVY
LATUJAKŠOŠOVKACMRKVAM
http://osemsmerovky.relaxweb.sk