Osemsmerovka #10449 - Svokor bol ešte za socializmu za odmenu na ...

Svokor bol ešte za socializmu za odmenu na zájazde v Moskve. Mal chuť na pivo a tak sa sprievodcu zájazdu pýta, kde majú dobré pivo. Sprievodca mu odpovedá: ...(tajnička)

DŇLPÝVŇERÁRKUCOTVÁRAČ
OPAUŠÁLPERLAZLOSYNKRB
BMRTKNKÉŽMČASISTENTKA
RALABOLAIPIMBOBORLSSA
IPKNFKSGSZPIOYKTVAOIK
GKREPORTÉRKAHRRIMOVKR
ÁAÍČAÁEORSÁZRIEIZTAAE
DNZNCKPTKERÍNFCPNISCI
NSAITGUAADLVIAUHLTRIB
IUACDABVDEEEEVRMLAENO
KMOATLLAAĽBDCIÁIÉÚVBD
DTVDŠAIBSBKOAINSARBEÍ
AYLKPKKCÝAADAAUKIAIVC
LRÁIIOADVOKÁTKGOLDNAA
KODLNNVBÓAÚVRČŽVÓNFTI
ÁIAÍACTEEZTKOIAIFÍESR
NBČOMEEÚĎLIAKNTMNČKMT
TEÚÁRRASPAKPSÁAROKCOE
KVNNBTABUĽKAERPKAAIZL
ZÁVPKONELKÝVABOHÁČAOE
ŠATŇAIZÍVELETDLODRDGB
? .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk