Osemsmerovka #10360 - Pracujú dvaja pracovníci na lešení pri ...

Pracujú dvaja pracovníci na lešení pri výškovej budove. Odrazu počujú sirénu sanitky lekárskej pomoci. Jeden z pracovníkov poznamená. To je úžasné, táká pohotovosť v zdravotníctve ...(tajnička)

PAVÁRPSOMASDOBRODRUHR
ENNEDAPROGNÓZABONENTB
RÉXIMKKAPERINAHRÁVKAO
PTINČŠVČBATNAKITKARPN
ČNTEIOKEATILAKOLMIÍMS
MAMDČVSITTAIMFŠNÚBDTA
ÁOARAÁIYRILIBICYKELBJ
RRTVÝVPLVÚNŽLXČMMZOÚK
ATETACELÁCFAJKAOPDTEO
NAROIBHSHZUNMANSÁOČKS
IKIPHIÁLMCJDMŠÍNČMBSÚ
CTÁCSUIZIÍAÁTČPIOOPYK
AILAÁERDNKRRALSRHVOPÍ
KKAAVTOTIDAÁKKTÁLEDON
ŽAKEČNEVSNIROSČADCZKM
ÁGLAIÍVGTPROTKAEROEÁO
REAKROTKERTBAAČĽIAITP
DNIČÍZAKRVPDSLAÍMRNVN
OTFÁVZÁIOTOOKAAJJAHŇA
PKEPEROZKLIEŠTEUŽAMTU
ŽALÁRPOVIEDKAŇYKROVOH
http://osemsmerovky.relaxweb.sk