Osemsmerovka #10282 - Ján Amos Komenský : S pomocou kníh sa mnohí ...

Ján Amos Komenský : S pomocou kníh sa mnohí stávajú učenými i mimo školy. Bez kníh nebýva... ...(tajnička)

CKAUKÍNTOVARDZČE
EIMILENECNUAHCOS
NNKICVÝTVÝLETNNP
EČIKHÁEAVEICTIEI
PÚTKOLKČVNCNÁRLO
OMUUDMAIEAAKLPEN
TABONNÁNFRROATKH
UTOŠÍERRUIRPŠSTA
MEŽPKBLGOONHOARB
ORSUÁVIMDFBOODOA
NATTTFAKAUUKBETO
AGVSRNARIRJERNEZ
RIOÝVHVŠKMÓJUICD
CCKVHRAČKANDSCHÔ
HCARPANOVNÍČKANB
IOLMANIPULÁCIAIK
ATSORATSEMODELKA
https://osemsmerovky.relaxweb.sk