Osemsmerovka #10127 - Vymeniť jedného právnika za druhého je to isté..

Vymeniť jedného právnika za druhého je to isté.. ...(tajnička)

AKDAĽHÁNKKOČIKÁREŇOAP
ZÚNAKTOPTUMAMÓRAREJČS
AZŤKOČIARGRVGERBERARA
MEDVEDÍKÍNVOZDNYRBRUŇ
ELLOTOKNAIHRIANÍTNAKY
SNPRNSOIVGVAKNLVABBIK
TÍÁTKILFNOKPAIEZŤSIČD
NKSAAKVIKŽMDSRRSNACÁO
AKOTVAFÝODÁOŠAMPÓNAHV
NŽMBUÍBYVOLRDBAVEICCZ
EENTRHIKYÁTCTANICOEUN
CNIBCAAČRRADOSŤNVVLRÁ
PBCLLUZIÚFAZÓNAIOAIBL
UAAÚDCULOMZJESDTNJADE
ŠĽCZEMHSLPOVETRIECHNC
KDIKZEOAKČÍNROMÁNEEJR
AÚNAÉBPJPÍEAPEMLUBŇMO
TROĽNÍČKARNŠZKIŠÚPMAP
UTLONAIPOĽNOHOSPODÁRY
ĽŠSNALÁRIMDAKDKEITIŽR
AŤDOŠTIČKAUHKVAPÔČKAÚ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk