Osemsmerovka #1012 - Pravda ma jednu veľkú výhodu,

Pravda ma jednu veľkú výhodu, ...(tajnička)

DYCHOVKAČACIRGITL
LNVNÚČIKOVTENKAAK
VÓSYSNÍŽDIIÓNXBAA
SIMULÁTORETMÍIKKM
VDEPMUSHÍEEKNČPČU
ÝAPRAIBOBUĽAAASÔF
ČTMSAASRÄGKDĽTPLL
AŠKKTKTIAVAŠOŤAAÁ
PRIAKRÁMOLALSČMIŽ
NEŠVLÚÚHKNÁOUPÄFR
ÓTÚKOBCBVRÁEMGŤRÚ
ESPADEOIKZÁRUBŇAC
DJMOLOŇEMAKROTSIH
RAAPÔRODDÍZÁPISČO
OMPŤSODARIYPSILON
KAOLEROPELVLLIAME
AUTOOPRAVOVŇAŇHAJ
https://osemsmerovky.relaxweb.sk