Osemsmerovka #10101 - Keď ťa niekto ohovára, znamená to, že

Keď ťa niekto ohovára, znamená to, že ...(tajnička)

MÁŠNIGEČSO
ARÉINOBNOB
KAÍSČNOONA
SŇCVODPADK
EDEEAONIAL
REDTŽLNCLO
FRZLRIKÁON
ITAOAEELBA
ASJZMRÁEAR
VÚIDÍTIRLH
, .
http://osemsmerovky.relaxweb.sk