Osemsmerovka #10100 - LEKTION 2

LEKTION 2 ...(tajnička)

ANADÁVKAČO
ŠSSGVNÚČAB
KTĽARFICVR
ÁAOŠRUSMOU
NVZPGTEIKB
HEOAEZOEVN
CCMREĽICÁÍ
RRÁKEPCHDK
VODOVÁHAHN
AICÁLIPEET
http://osemsmerovky.relaxweb.sk