Osemsmerovka #10064 - V stredoveku Turci dobíjajú hrad. Vystrelia ...

V stredoveku Turci dobíjajú hrad. Vystrelia na hrad z dela. Po chvíľke hradní vojaci vystrelia na Turkóv s dela. Turci znova vystrelia na hrad z dela. Hradní vojaci znova vystrelia na Turkóv z dela. Chvíľa ticha. Turci kričia na hradných vojakov: Čo nestrieľate, vzdávate sa? ...(tajnička)

ŠMZNKÍNLEVIŽJOBOCEVZA
KDAKDÔHAJÁHVLIEČENIEZ
ABKRŽABKAALVČISTINAME
NAZÁHONTNDIZAJNKNBEPR
DROZDUUIAECSADDPRLRAB
ÁARANHĽNRFAERSRTHAŤÝV
LNRPLGRAVITÁCIAÁCTKIL
EIĽÍEČASOCČBEKHHMOOMÁ
LCKNČISEŠIESUAOPKAMLČ
AARAAŽDKKTKRKBCCTÍOOI
KKCNKMNAAUÍČOÍEIÚSLKK
OKRIAAŠÁMLETOBNNTRZOE
MOMENTTTKIANOUNRÍÁRMŽ
NČOBIEAIVLAKMKOMAKTOI
IIŽELDSSZIAONVSMOPJTN
CKĽŽAEGÚPEKDČEŤPÁAÝÍŠ
AÁONPUĽAHABEVAIHSČJVT
HREOAAVYSOKOŠKOLÁČKAI
UEDSVÚLEAKRÁVTERPDUAN
MŇIŤKVÁEJUBILANTRNKAK
ŠSVINFEKCIAKČÍNTALZAT
,
http://osemsmerovky.relaxweb.sk